Wat is lateraal denken

Lateraal denken (lateral thinking) wordt ook wel ‘Out of the box’ denken genoemd. De term ‘lateraal’ is afgeleid van het Latijnse zelfstandig naamwoord ‘latus’ dat zijkant betekent. Lateraal denken, betekent dus ‘vanaf de zijkant denken’. Het heeft ook alles te maken met creatief denken. 

Het is de Britse arts en psycholoog Edward de Bono die deze term 'lateral thinking' gebruikt voor een nieuwe manier van denken. De geijkte wijze om problemen op te lossen is ‘recht op het doel af’, dat wordt de verticale manier genoemd. Maar kan je een probleem ook vanaf de zijkant benaderen? Dit is wat er gebeurt bij lateraal denken. Je kijkt vanaf de zijkant naar het probleem. Vanuit een andere invalshoek. En dit kan je collectief doen, allemaal tegelijkertijd met dezelfde kleur Denkhoed. En wat blijkt? Dan zijn er ineens hele andere oplossingen voorhanden.... 

TRADITIONEEL DENKEN LATERAAL DENKEN
Gaat uit van de bekende denkpatronen Probeert nieuwe wegen te vinden om tegen dingen aan te kijken
Analyseert ideeën door te kijken waarom ze niet werken Analyseert ideeën om te bepalen hoe deze gebruikt kunnen worden om nieuwe ideeën te genereren
Zoekt naar het “juiste”, acceptabele Vermijdt te denken in termen van “goed” of “fout”. Kijkt in termen van: wat is verschillend
Relevante informatie is het enige dat telt Verwelkomt nieuwe, niet- relevante informatie
Moedigt een logische, stapsgewijze aanpak aan Moedigt onlogisch denken door vrije associatie aan
beschouwt het vanzelfsprekende Boekt vooruitgang door het vermijden van het vanzelfsprekende

De zes denkhoeden is een bijzonder effectieve methode gebleken om Lateraal te denken. Er wordt als het ware via 6 verschillende “zijkanten” (gesymboliseerd in 6 verschillende kleuren hoofddeksels) naar een probleem gekeken. Lees hier in de handleiding hoe je dit praktisch kan toepassen. 

Hieronder een samenvatting van de Hoeden van de Bono. Dit overzicht helpt voor het lateraal denken.